UTHYRNING

Funderar du på att köpa en packraft men känner att du vill provpaddla innan du investerar i en dyr egen båt? Vi kan då erbjuda dig två olika möjligheter att provpaddla. Ena varianten är att du följer med på en av våra guidade turer. Du kommer då automatiskt få lära dig mycket om hur packraften ska hanteras samt få rabatt om du senare vill hyra en båt. Den andra varianten är att ni direkt hyr en packraft av oss.

Packrafts är en typ av utrustning för friluftsupplevelser och inte “badbåtar” för lek. När vi hyr ut packrafts är det till personer som avser använda dem varsamt för ett friluftsliv där allemansrätten respekteras. Vi hyr inte ut båtar som ska användas som “leksaker”. Var därför beredd på att berätta var och under vilka omständigheter du tänker paddla.

Våra packrafts används i första hand till de guidade turerna och uthyrning görs i den mån båtarna inte är bokade för några turer. Våra fasta turer finns i schemat, men vi har även många turer för privata grupper vilka inte syns på hemsidan. Hör därför av dig via mejl eller telefon för att kontrollera om det finns tillgängliga båtar det datum du/ni vill hyra.

I hyran ingår båt, paddel, flytväst och pumpsäck. Priserna är 750 kr för ett dygn och 1300 kr för en helg. Den som tidigare varit med på någon av våra guidade turer får 15% rabatt på hyran.

Båtarna hämtas och lämnas på Nobelgatan i Göteborg om inte annat avtalas. I samband med utlämnandet kommer vi att upprätta hyresavtal samt gå igenom hur båtarna ska hanteras och skötas. Vi kan även lämna tips på trevliga turer i närområdet.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på 0730-400035 eller info@paddelnochpedalen.se